INEX príbeh

Začiatky dobrovoľníctva

Kde bolo, tam bolo...

Dobrovoľníctvo vo forme, v ktorej ho poznáme dnes, sa začalo prvýkrát rozvíjať tesne po prvej svetovej vojne. Skupinka mladých ľudí z rôznych európskych krajín sa v roku 1920 pod vedením švajčiara Pierra Cérésoleho pustila do opravy vojnou zničenej dedinky pri francúzskom mestečku Verdun na francúzsko-nemeckých hraniciach. Ich spoločná práca bola ukážkovým vyjadrením solidarity a odmietnutím nepriateľstva medzi dobrovoľníkmi z Nemecka a Francúzska.

Táto akcia vyvolala začiatok vlny organizácie medzinárodných dobrovoľníckych táborov a vzniku medzinárodných dobrovoľníckych sietí, vrátane siete Service Civil International, ktorej sme partnetom. V 50-tych a 60-tych rokoch minulého storočia sa tento trend dostal aj do krajín socialistického bloku – v Československu sa prvý workcamp zorganizoval v roku 1964.

V roku 1982 vznikla medzinárodná sieť Alliance of European Voluntary Service Organisations, ktorej sme členom, a o 9 rokov neskôr vzniklo v Československu občianske združenie SMVTM – predchodca dnešného INEX-u.


Československý INEX

SMVTM – Sdružení pro mezinárodní výměny a turistiku mládeže

Československý INEX, známy ako INEX – SMVTM, nemal na Slovensku oficiálnu pobočku. Všetky INEX-ácke aktivity boli vtedy v slovenskej časti krajiny realizované cez spoluprácu so Združením pre voľný čas, ktoré na Slovensku organizovalo tábory pre deti a mládež. Združenie pre voľný čas na tieto tábory prijímalo aj zahraničných dobrovoľníkov z INEX – SMVTM, ktorí potom spolu s lokálnymi deťmi a mladými ľuďmi vykonávali rôznu dobrovoľnícku činnosť, cez pomoc pri zbieraní úrody na poliach až po rôzne environmentálne projekty v slovenských lesoch.

Rozdelenie Československa však znemožnilo INEX-u – SMVTM pokračovať v organizácii medzinárodných dobrovoľníckych táborov na Slovensku týmto spôsobom. Skupina dobrovoľníkov okolo Združenia pre voľný čas – Majka Rajtíková (dnes už Ďurajková), Braňo Ďurajka, Robo Spišák, Palo Adamec a Peťo Barát – sa preto podujali založiť na Slovensku občianske združenie, ktoré by umožnilo pokračovanie tradície medzinárodných workcampov v našej krajine.

8. apríla 1993 preto vznikol INEX – Združenie pre medzinárodné výmeny mládeže a turistiku.


INEX na Slovensku


v roku 1993 sme v rámci našej činnosti vyslali do zahraničia dobrovoľníkov a pod menom INEX Slovakia organizovali medzinárodné tábory a iné dobrovoľnícke aktivity na Slovensku. Na jeseň toho roku nás vtedajší predseda INEX-u Braňo Ďurajka zastupoval na Valnom zhromaždení Alliance of European Voluntary Service Organisations, kde sme boli oficiálne prijatí za člena Alliance.

Po roku ’93 nás čakalo veľa práce so štandardizovaním našich postupov a procesov v súlade s normami Alliance, ako aj s propagáciou našej práce medzi dobrovoľníkmi na Slovensku. V roku 1994 sme sa prvýkrát zúčastnili na Technical Meetingu Alliance ako plnohodnotný člen, vydali sme prvý workcampový katalóg, a stali sme sa partnerom sietí SCI a Youth Action for Peace (YAP).

V tom čase predstavovali workcampy naozaj jedinečnú príležitosť pre mladých ľudí na vycestovanie do zahraničia, čo sa odrazilo aj na veľkom počte vyslaných dobrovoľníkov tesne po vzniku našej organizácie. Tešili sme sa taktiež veľkému záujmu zahraničných dobrovoľníkov o tábory na Slovensku, ktorých motivovala hlavne zvedavosť nazrieť do života v krajine bývalého východného bloku.

Mladí ľudia, čo vycestovali cez INEX na dobrovoľnícke projekty do zahraničia, sa vracali domov plní dojmov a zážitkov, a my sme sa rozhodli dať im možnosť stretnúť sa, podeliť sa navzájom o svoje skúsenosti a vytvoriť jedinečnú komunitu, jedinú svojho druhu na Slovensku. Preto sme v roku 1998 prvý krát zorganizovali víkendovú akciu pod krycím menom VEM – Volunteers‘ Evaluation Meeting, kde sme zároveň medzi našimi dobrovoľníkmi aktívne hľadali možných budúcich vedúcich na naše slovenské workcampy a iné aktivity, o ktoré záujem každým rokom rástol.

Cez projekt Európskej únie Youth in Action sme v roku 2001 prvýkrát vyslali dobrovoľníkov zo Slovenska na dlhodobé projekty do zahraničia v rámci Európskej Dobrovoľníckej Služby (EDS), a už o rok neskôr sme aj na Slovensku hosťovali prvých EDS dobrovoľníkov. Tí nám okrem organizovania workcampov pomáhali hlavne s prípravou a realizáciou prvého spoločného Technical Meetingu sietí Alliance a SCI, ktoré sa uskutočnilo na Slovensku v roku 2003. Doteraz je to jedinýkrát, čo sa Technical Meetingy oboch sietí uskutočnili naraz v jednej krajine. Odvtedy sme my a naši dobrovoľníci zastávali viacero významných postov v Alliance a pracovných skupinách Alliance.

Novodobé INEX-ácke dejiny


Po vstupe Slovenska do Európskej únie sa mladým ľuďom otvorilo omnoho viac možností vycestovať do zahraničia ako kedykoľvek predtým. Počet organizovaných workcampov na Slovensku teda postupne klesal, no my sme napriek tomu nezaháľali. Okrem medzinárodných táborov sme začali organizovať rôzne iné krátkodobé dobrovoľnícke aktivity, rozbehli sme na Slovensku víkendové workcampy, začali sme pre našich dobrovoľníkov organizovať pravidené „čajové dejchánky“, na našich workcampoch sme zaviedli tradíciu Hodov kultúr a workshopov na aktuálne témy cez projekt INEX Messenger, na Európsku Dobrovoľnícku Službu vysielame do zahraničia viac mladých ľudí, než kedykoľvek predtým, a od roku 2009 sú naše školenia pre lídrov workcampov akreditované Ministerstvom školstva.

Okrem dobrovoľníctva a vzdelávania mládeže sa podieľame aj na tvorbe a pripomienkovaní materiálov a zákonov upravujúcich prácu s mládežou a dobrovoľnístvo na európskej aj národnej úrovni (Zákon o mládeži, Zákon o dobrovoľníctve).

A čo bude ďalej?

Na to sme aj my zvedaví :)

História INEX-u je naozaj bohatá, a my veríme, že jej ďalšia kapitola bude minimálne taká vzrušujúca, ako tie predošlé. Písať ju s nami môžeš aj ty – či už účasťou na tábore, víkendovom workcampe, vycestovaním na EDSku, pomocou pri našich jednodňových dobrovoľníckych aktivitách alebo návštevou nejakého čajového dejchánku. Možností je veľa – stačí si vybrať!

Máme za sebou úžasných 30 rokov. Môže sa to zdať ako dlhá doba, no my sme stále plní nadšenia, inšpirácie a motivácie – tak isto, ako sme boli 8. apríla 1993, keď to všetko začalo.

Mohlo by ťa tiež zaujímať

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.
Oboznámiť sa podrobnejšie