Akadémia lídrovania

Akadémia lídrovania je vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ide o 2 víkendové školenia (piatok večer - nedeľa poobedie), ktoré sú zamerané na rozvoj a získanie kompetencií v oblasti manažmentu medzinárodného projektu a dobrovoľníkov v multikultúrnom prostredí. Na školeniach nebudeme sedieť v školských laviciach a učiť sa niečo naspamäť. Zabavíme sa a na správne postupy prídeme sami. 


 

Vítaní sú všetci, aj tí, čo okolo dobrovoľníctva a INEX-u ešte ani nešli, ale aj tí, ktorí boli na dobrovoľníckom projekte v zahraničí, na dobrovoľníckych aktivitách na Slovensku, chcú lídrovať tábor alebo sa chcú len tak zabaviť. Príď s kamošom, kamoškou, pokojne aj bez nikoho. Počas víkendu spoznáš nových ľudí, s ktorými určite nájdeš spoločnú reč.

Čo ti Akadémia lídrovania dá?
- naučíš sa ako organizovať podujatie s medzinárodnou účasťou dobrovoľníkov a osvojíš si zásady projektového manažmentu
- dozvieš sa, ako viesť a motivovať mladých ľudí k aktívnej participácii
- naučíš sa ako komunikovať s dobrovoľníkmi, predstaviteľmi partnerských organizácií, lokálnou komunitou
- získaš tipy a triky ako pracovať pod tlakom, ako flexibilne a správne reagovať a riešiť neštandardné situácie a problémy
- dozvieš sa, ako vytvoriť pozitívnu atmosféru v rámci tímu a ako zvoliť správne metódy budovania tímu
- budeš súčasťou zážitkového víkendu plného zábavy, hier a vzdelávacích workshopov
- spoznáš nových ľudí- dozvieš sa o možnostiach a profesijných prínosoch medzinárodného dobrovoľníctva
- možnosť overiť si získané vedomosti a zručnosti v praxi na medzinárodných dobrovoľníckych táboroch na Slovensku
- certifikát potvrdzujúci absolvovanie Akadémie lídrovania

Pre koho je Akadémia lídrovania určená?
- pre všetkých od 17 do 40 rokov, ktorí majú záujem zlepšovať sa a učiť sa niečo nové
- pre budúcich vedúcich táborov, ale aj pre tých, čo nemajú v pláne viesť tábor
- predošlá skúsenosť s dobrovoľníctvom, tábormi alebo aktivitami INEX Slovakia sa nevyžaduje

Čo ti zabezpečí INEX:
- 2 víkendové školenia vedené skúseným tímom školiteľov
- možnosť spoznať nových ľudí, dozvedieť sa o možnostiach a profesijných prínosoch medzinárodného dobrovoľníctva
- strava (3x do dňa, občerstvenie)
- ubytovanie

Čo ťa to bude stáť:
- 2 víkendy (marec, jún)
- účastnícky príspevok 50 €/1 víkendové školenie
- dopravu na miesto školenia
- vyplniť prihlášku


Povedali o našich akreditovaných školeniach:referencie02


Spoznaj školiteľský tímmon circleMonika je vedúca školiteľského tímu a odpovie ti na všetky otázky o Akadémii lídrovania cez témy, dátumy, ubytovanie až po proces prihlasovania sa. Vyštudovala učiteľstvo akademických predmetov (pedagogika - výchova k občianstvu) a popri štúdiu sa začala venovať dobrovoľníctvu. Jej cesta dobrovoľníčky začala na medzinárodnom dobrovoľníckom tábore na Slovensku. Neskôr absolvovala školenia pre lídrov a 5 rokov viedla letné tábory na Slovensku. Po absovovaní školenia pre školiteľov sa stala členkou školiteľského tímu. Od roku 2016 pracuje na INEX-e. Začala ako EDS koordinátorka a vedúca školiteľského tímu. Momentálne má na starosti Akadémiu lídrovania, medzinárodné dobrovoľnícke tábory na Slovensku a reprezentovanie INEX-u a záujmov dobrovoľníctva na pracovných stretnutiach na Slovensku a v zahraničí. Od roku 2019 do 2023 bola tajomníčkou predsedníctva Rady mládeže Slovenska. Medzi jej obľúbené témy na školeniach patrí multikutúrne učenie, motivácia, riešenie konfliktov a komunikácia.katka circleKatka sa začala venovať dobrovoľníctvu ako animátor na detských táboroch, v roku 2016 objavila INEX a prostredníctvom neho sa zúčastnila niekoľkých projektov vo Francúzsku, Estónsku a na Slovensku. Po absolvovaní kurzu manažmentu lídrov medzinárodných dobrovoľníckych táborov sa rozhodla skúsiť aj lídrovanie a viedla projekty v Prešove a Slatinke. Od roku 2020 je v školiteľskom tíme a zameriava sa najmä na oblasť study parts a komunikácie na tábore, teórii hier a lídershipu. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, momentálne pracuje v oblasti auditu a účtovníctva.


 petoPeťov prvý dobrovoľnícky projekt bola mládežnícka výmena v Banskej Štiavnici v roku 2011. Od vtedy je dobrovoľníctvo jeho veľkou vášňou. Zúčastnil sa na 3  workcampoch a školenia pre školiteľov v zahraničí. V roku 2012 absolvoval školenia pre lídrov a po nich odlídroval vyše 10 workcampov a od roku 2014 je členom školiteľského tímu. Zastupoval INEX v medzinárodnej organizácii Alliance of European Voluntary Service Organisations ako člen pracovnej skupiny pre environmentálnu udržateľnosť, ktorú neskôr aj viedol. Venuje sa hlavne témam leadershipu, komunikácie, motivácie a riešeniu konfliktov. Vyštudoval geografiu na Univerzite Komenského a momentálne pracuje pre Dell ako analytik cien dátových centier.
ZuzuZuzka sa prvýkrát zúčastnila medzinárodnej dobrovoľníckej mládežníckej výmeny v Leviciach v roku 2008. Neskôr počas vysokoškolského štúdia práva na UK v Bratislave absolvovala ako účastníčka niekoľko letných táborov v Španielsku, Taliansku a vo Filadelfii. Tam si prvýkrát vyskúšala aj lídrovanie. V lídrovaní následne pokračovala na INEXáckych táboroch na Slovensku. Zuzka pracuje v IBM, kde manažuje tím, ktorí podporuje predaj.  Momentálne pôsobí ako členka školiteľského tímu. Medzi jej najobľúbenejšie témy patrí komunikácia, leadership, medzikultúrne vzťahy, riešenie konfliktov. Má rada cestovanie, športy, knihy.

lubi
Romana vyštudovala medzinárodné vzťahy na Metropolitnej univerzite v Prahe. Momentálne pracuje pre Lenovo ako operačný manažér. Vo voľnom čase sa venuje športom (cestné bicyklovanie, tenis, beh, ski alp, joga), rada cestuje, hrá na klavíri a celkovo ju baví prekračovať svoju komfortnú zónu a posúvať svoje limity. Romanina dobrovoľnícka cesta začala v spolupráci s Radou mládeže Slovenska, kde sa podieľala ako facilitátor školení vrámci európskeho programu „The Activist Network”. Súčasťou školitelského tímu INEX-u je od roku 2024. Medzi jej obľúbené témy patrí leadership, efektívny time management a myšlienkové mapy.
Garant akreditovaného programu

Barbi je garantka akreditovaného vzdelávacieho programu, vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pedagogika - anglický jazyk a literatúra) a zároveň odbor sociálna pedagogika. Na INEX prišla v roku 2000. Jej prvý workcamp bol vo Francúzsku. Následne začala lídrovať tábory na Slovensku a neskôr pracovať na INEX-e ako koordinátorka Európskej Dobrovoľníckej Služby. Neskôr mala na starosti vysielanie slovenských dobrovoľníkov na zahraničné aktivity a vyskúšala si aj pozíciu vedúcej kancelárie. Potom mala na starosti medzinárodné dobrovoľnícke tábory na Slovensku a školenia lídrov na Slovensku, ako aj vedenie školiteľského tímu. Momentálne pôsobí na INEX-e ako koordinátorka projektov Európskeho Zboru Solidarity. Stretnúť ju môžete aj na Akadémii lídrovania.

Potáborka
Deň D, kedy sa stretnú všetci lídri workcampov a absolventi Akadémie lídrovania a podelia sa o svoje zážitky z workcampov, zhodnotia získané vedomosti, zručnosti, podelia sa o svoje skúsenosti a dostanú certifikáty potvrdzujúce ich komptencie. Potáborku realizujeme spravidla počas jednej soboty na konci septembra v kancelárii INEX Slovakia v Bratislave.Zážitkovica
Zážitkovica je jedinečná príležitosť ako prežiť víkend trošku inak, naučiť sa niečo nové, spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí a oddýchnuť si od reality bežných dní. Zážitkovica spája INEX-ákov a nových ľudí, ktorí o INEX-e počuli veľmi málo alebo vôbec. Vítaní sú všetci, aj tí, čo okolo dobrovoľníctva ešte ani nešli, ale aj tí, ktorí boli na dobrovoľníckom projekte v zahraničí, na dobrovoľníckych aktivitách na Slovensku, chcú lídrovať tábor alebo sa chcú len tak zabaviť. Zážitkovicu organizujeme spravidla počas víkendu na konci novembra/začiatku decembra v Banskej Štiavnici.

Čo vďaka víkendu získaš?
- zlepšíš si kompetencie v prezentačných zručnostiach, podávaní spätnej väzby a vo vedení tímu
- naučíš sa ako sa starať o svoje psychické zdravie a kde nájsť motiváciu
- zážitkový víkend plný zábavy, hier, vzdelávacích workshopov v prostredí Banskej Štiavnice
- spoznáš nových ľudí
- dozvieš sa o možnostiach a profesijných prínosoch medzinárodného dobrovoľníctva

Čo ti zabezpečí INEX:
- zážitkový víkend plný zábavy, hier, vzdelávacích workshopov
- možnosť spoznať nových ľudí, dozvedieť sa o možnostiach a profesijných prínosoch medzinárodného dobrovoľníctva
- strava a ubytovanie

  
 


Chcem sa zapojiť

Mohlo by ťa tiež zaujímať

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.
Oboznámiť sa podrobnejšie