Nachádzate sa na: Inex/Workcampy/Study parts

Study parts

 

Tanabata Action

 

ItanabataNEX sa zapája do Tanabaty už od jej začiatku v roku 2008. Tanabata action je globálna kampaň na zvýšenie povedomia a spropagovanie činnosti na ochranu životného prostredia. Tanabata action sa tiež snaží o uznanie dobrovoľníctva a podporu medzinárodného porozumenia a solidarity. Tanabata sa bude organizovať počas táborov na Slovensku.

Kampaň bola vytvorená a i naďalej ostáva pod koordináciou japonskej organizácie NICE Japan.

Kto sa zapája: viaceré dobrovoľnícke a iné organizácie po celom svete. Minulý rok sa do kampane zapojilo okolo 100 000 ľudí v 30 krajinách.

 

Čo treba urobiť počas Tanabaty:

Akcia je zameraná na sadenie semienok, sadeníc alebo vetvičiek miestnych druhov stromov/rastlín. Môže to byť sadenica, semienko, žaluď, alebo vetvička miestneho druhu (jeden pre jednu osobu akurát stačí). Ak vo Vašom okolí nie je možné sadiť, dajú sa uskutočniť rôzne iné alternatívne akcie na prevenciu globálneho otepľovania, ako napr. nepoužívať elektrickú energiu na pol dňa, používať bicykel ako ekologický spôsob dopravy, atď.

tanzakuSúčasťou tejto akcie je japonská tradícia tzv. Tanzaku, keďže celá myšlienka vznikla práve v Japonsku. Účastníci by sa mali zapojiť do písania svojich skutkov s cieľom znížiť celosvetové znečistenie o 50 % do roku 2050 (predovšetkým objem škodlivých emisií v ovzduší). Tieto aktivity s názvom „Môj skutok“ sa budú písať na dva tzv. Tanzaku lístočky (ten istý obs ah – jeden bude zavesený na sadeničke, alebo na drevenej paličke pri semienku a druhý sa odovzdá lokálnemu partnerovi: INEX-u). Všetky Tanzaku papieriky putujú každý rok do Japonska do organizácie NICE Japan, ktorá ich predstaví vždy na sumite G8 a konferencii UNESCO.

 

Tanabata je starý japonský zvyk pochádzajúci zo starého romantického príbehu…:

...pri ktorom... si rodiny píšu svoje vlastné priania ako “zdravie pre rodinu”, “ ešte krajší svet” a vešajú ich na bambusovú halúzku každoročne večer 7. júla. Tento zvyk vznikol zo starej romantickej rozprávky o páriku dvoch hviezd, ktorý bol od seba odlúčený mliečnou dráhou a smel sa vidieť iba raz za rok práve v tento deň.

 

 

Hody Kultúr - "Feast of cultures"

 

hody kulturHody Kultúr sme začali organizovať v roku 2008. Myšlienkou je priblíženie dobrovoľníctva a práce dobrovoľníkov v miestnych lokalitách konania táborov na Slovensku. Cestou propagácie dobrovoľníctva chceme dosiahnuť i ocenenie práce celého tábora miestnou komunitou.

Chceme, aby sa ľudia v regiónoch Slovenska zároveň dozvedeli viac o iných kultúrach a tradíciách. To chceme dosiahnuť práve prostredníctvom prezentácie národných jedál a krátkej prezentácii o domovine, kultúre, zvykoch, tradíciách dobrovoľníkov.

Hody kultúr organizujeme počas realizácie Medzinárodných táborov dobrovoľníckej práce. Jedná sa o poobedňajšie podujatie organizované skupinou zahraničných dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastia workcampu. Ich úlohou je prípraviť malé pohostenie (z ktorého sa väčšinou stane veľká kultúrna hostina :)) pre obyvateľov miesta konania MTDP. Dobrovoľníci si často donesú z domova špeciálne suroviny alebo korenie na prípravu svojho národného jedla (napr. sobie mäso z Fínska, ingrediencie na suší z Japonska, a i.).

Okrem výborného jedla z celého sveta si dobrovoľníci pripravia aj krátku prezentácie o svojej krajine, kultúre, zvykoch a pod. Často si so sebou prinesú i ukážku ich piesní, hier ... (špeciálna kórejská píšťalka, origami z Japonska ...), ktoré si môžu návštevníci Hodov vyskúšať.

Hody kultúr sú milé podujatie, ktoré si dobrovoľníci veľmi radi zažijú spoločne s obyvateľmi Slovenska.

 

sustainability campaingSustainability campaignsustainability camp

 

Workcampy sú skvelým nástrojom na zvýšenie povedomia o trvalo udržateľnom rozvoji a môžu byť príkladom dobrej praxe nielen pre dobrovoľníkov, ale i pre okolie tábora. Taktiež môžu napomôcť budovať vzťah medzi rôznymi komunitami a ich prostredím. Navyše sa dá venovaním pozornosti malým veciam v každodennom živote dosiahnuť reálnu zmenu aj v globálnom meradle. Filozofiou kampane je zachovať svet v čo najlepšom stave pre nasledujúce generácie.

Je viacero okruhov, ktoré sa dajú praktizovať na tábore. Žiť ekologicky sa dá na každom tábore na Slovensku rovnako ako v každodennom živote.

pravidla kampane

 

 

INEX Messenger

 

INEX má ako jedna z mála organizácii svojho „posla“. Týmto poslom budú traja zahraniční dobrovoľníci. Ich úlohou bude zorganizovať na každom tábore study part.

Bude sa jednať o poobedňajšiu aktivitu pripravenú pre dobrovoľníkov. Tá sa bude skladať s teoretickej a praktickej časti.

Prítomnosť INEX Messengerov na táboroch bola realizovaná vďaka programu Mládež v akcii a Erasmus+.

 

INEX Messenger sa pohybuje na slovenských táboroch od roku 2009.

 

INEX Messengers v INEX-e:

2009 - Laurianne (alias Lorka) z Concordie France

Lorka počas projektu navštívila workcampy po celom Slovensku a pripravila pre dobrovoľníkov exkurz do environmentálnej tematiky. Spoločne s dobrovoľníkmi realizovala kampaň Tanabata action a natočila s nimi video o rôznych kultúrach.

 

2010 - Marie z Solidarités Jeunesses

Marie zoznámila dobrovoľníkov s 2010: Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Marie pripravila krátku prezentáciu o chudobe a jej vnímaní a hru o FairTrade a nespravodlivému rozdeleniu spoločnosti.

 

2011 - Virginia (z SCI Catalunya - Španielsko), Federica (z Lunaria - Taliansko)

Virginia putovala po slovenských táboroch, kde dobrovoľníkov oboznámila s Európskym rokom dobrovoľníctva 2011 prostredníctvom interaktívneho workshopu.

 

2012 - Mariya (z Bulharska), Nataliya (z Ukrajiny) a Olga (z Ukrajiny)

Tri dobrovoľníčky si rozdelili slovenské tábory a na každom informovali zahraničných dobrovoľníkov o INEX aktivitách, sieti Alliance of European Voluntary Service Organizations a dobrovoľníctve vo všeobecnosti.

 

2013 - Sarah (zo CBB - Belgicko)

Workshop Sarah bol venovaný Európskemu roku občianstva, ktorým bol rok 2013. Účastníci táborov sa dozvedeli viac o Európskej únii, jej inštitúciach a potrebe byť aktívnymi občanmi.

 

2014 - Maria del Mar (zo Španielska)

Maria del Mar, familiárne premenovaná INEX-om len na Maria pripravila workshop o rodine, potrebnej rovnováhe medzi rodinou a prácou, kde sa mladí ľudia zamysleli nad svojou budúcnosťou práca vs. rodina.


2015 - Madara (Lotyšsko), Mylene (Francúzsko)

Madara a Mylene pripravili workshop o Európskom roku rozvoja, pričom sa sústredili na tému "bezpečnosť potravín".


2016 - Sophie (Francúzsko), Ani (Arménsko), Veera (Fínsko)

Dobrovoľníčky pripravili workshopy na témy: migrácia, osobnostný rozvoj a multikultúrnosť


Messenger bude putovať po slovenských workcampoch aj tento rok.

Tešíme sa tešíííme!!

 

Kalendár udalostí

po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Chcete dostávať informácie?

Ak si želáte, aby sme Vás informovali o našich novinkách a pripravovaných akciách, pošlite nám, prosím, Vašu e-mailovú adresu.